Privacy Beleid

Wanneer je met de People in Food Holding zaken doet willen we je van de beste dienstverlening voorzien. Daarom kom je bij ons altijd op de eerste plaats. Dat gevoel van de zaken goed op orde hebben willen we niet allen tijdens de dienst laten ervaren maar ook vooraf bij het zoeken naar de juiste dienst. Om je op alle momenten goed te kunnen helpen hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in dit privacy statement uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Wie zijn wij?

Wij, de People in Food Holding gevestigd aan De Horst 12, 5171 RA in Kaatsheuvel, zijn allround dienstverlener in de voedingsindustrie. Met 6 bedrijven werken we aan een voedselveiligere wereld. Van borging voedselveiligheidsgevaren en complexe etiketteringsvraagstukken tot plaatsing van food professionals. Wij zijn daarnaast verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens, vandaar dit statement.

De werkmaatschappen die onder dit privacy statement van de People in Food Holding behoren zijn:

 • KTBA Kwaliteitszorg
 • KTBA LabelCompliance
 • KTBA FoodCampus
 • Quality Software Company
 • Riskplaza
 • Foodrecruit

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Volgens de AVG zijn er twee soorten persoonsgegevens. Normale persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Wij hebben alleen bijzondere persoonsgegevens onder de grondslag wettelijke verplichting, omdat we dit nodig hebben voor personeelsadministratie. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

A. Naam en andere identificerende informatie

Gegevens al jouw naam, geslacht, geboortedatum en land waarin je woont.

B. Informatie die je deelt bij een sollicitatieprocedure

Dit zijn alleen de gegevens als jouw Curriculum Vitae en motivatiebrief.

C. Contactgegevens en gegevens over jouw persoonlijke account of registratie

Indien je een dienst van ons gebruikt waarin je moet inloggen.

D. Onze communicatie met jou

Als je ons een e-mail stuurt of belt kunnen wij deze gegevens bewaren.

E. Informatie als je onze websites en andere digitale media gebruikt

 • We kunnen jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende websites.
 • Met jouw toestemming leggen we ook turfgedrag vast.

F. Informatie van social media

Met jouw toestemming gebruiken we gegevens die je op Linkedin hebt gezet.

G. Informatie die je met ons deelt

Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen in bijvoorbeeld een klantonderzoek of dieetwensen bij een event.

H. Beeldmateriaal

Om de reden van veiligheid en beveiliging zijn onze panden voorzien van videocamera’s. Deze beelden worden 30 dagen bewaard. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

3. Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

We krijgen jouw persoonsgegevens alleen wanneer je met ons communiceert, daarvoor toestemming verleent of onze panden bezoekt. Dit kan zijn door met ons te mailen, inschrijft voor een evenement of nieuwsbrief, ons pand bezoekt of solliciteert.

We verzamelen alleen gegevens op basis van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde grondslagen.

4. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Met de volgende doelen verzamelen wij gegevens.

A. Om onze diensten te leveren

Om de dienst te kunnen leveren moeten wij jouw contactgegevens hebben.

B. Om met je te communiceren

We gebruiken jouw contactgegevens om met je te communiceren, vragen te beantwoorden of klachten te behandelen.

C. Voor statistisch onderzoek

We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, websites en social media.

We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificerende informatie. Wij zullen zonder jouw toestemming geen gegevens voor dit statistische onderzoek gebruiken.

Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten, producten, voorzieningen en aanbiedingen ontwikkelen, een meer toegankelijke klantenservice bieden en het ontwerp en de inhoud van onze websites verbeteren.

D. Voor marketing doeleinden

We kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken om je nieuwsbrieven, magazines, aanbiedingen of andere gepersonaliseerde marketingberichten te sturen. Om te weten wat voor jou relevant is, kunnen we automatische hulpmiddelen gebruiken om jouw persoonlijke informatie te analyseren. Hiertoe kunnen we de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. We gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingberichten af te stemmen op jouw specifieke interesses en voorkeuren.

E. Sollicitatieprocedure

Als je solliciteert naar een baan bij de People in Food Holding vragen we je enkele gegevens te delen die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Ook vragen we je om toestemming om jouw gegevens op te nemen in onze database. Zo kunnen we jou wanneer er een vacature vrijkomt die bij jou past je te kunnen benaderen.

F. Ter naleving van wet- en regelgeving

We kunnen verplicht zijn om jouw gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld contractueel als klant of personeelslid.

5. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit statement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en geschillen op te lossen.

6. Vrijgeven of delen van gegevens met derden

We delen jouw gegevens niet met meer dan strikt noodzakelijke derden. Jouw gegevens worden niet verkocht. De strik noodzakelijke derden zijn verwerkers met als doel jou te helpen in onze genoemde doelen. Wij zijn verantwoordelijk voor jouw gegevens en stellen met derden dan ook verwerkersovereenkomsten want zij zijn verplicht jouw gegevens afdoende te beschermen en alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Onze websites bevatten koppelingen naar websites van derden. Als je deze koppeling volgt verlaat je onze website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden. De People in Food Holding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door deze derden.

7. Beveiliging en bewaring

De People in Food Holding heeft de volgende organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 1. De aanstelling van een privacy coördinator.
 2. Een herziening van alle beleidslijnen voor beveiliging en privacy, en integratie van de GDPR-voorschriften
 3. Een herziening en verbetering van de technische en organisatorische maatregelen
 4. De aanmaak van een register met persoonsgegevens
 5. Een herziening van contracten en regelingen met leveranciers
 6. Een programma voor bewustmaking van medewerkers
 7. Een herziening van de procedures bij incidenten, en integratie van de nieuwe vereisten op het vlak van rapportering van inbreuken op gegevensbescherming

 

8. Internationale overdracht van uw gegevens

Als jouw persoonsgegevens overgedragen moeten worden aan een organisatie in een ander land dan het land waarin je woont. Als dit land niet in de Europese Economische Ruimte ligt of door de EU niet is aangemerkt als een veilig land, zal de People in Food Holding ervoor zorgen dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om te voldoen aan de vereisten voor de internationale overdracht van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Jouw rechten

Je kan verzoeken om inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid en/of verwijdering van jouw gegevens die de People in Food Holding verwerkt. Je kunt op verschillende manieren dit doen. Uitschrijven door op de link onderaan de mailling te klikken, inloggen in de systemen waarin je toegang hebt en daarin gegevens aanpassen en verwijderen. Mocht je er niet uitkomen dan kunt u mailen naar privacy@peopleinfoodholding of een brief sturen naar de People in Food Holding, t.a.v. Privacy, Horst 12, 5171 RA Kaatsheuvel.

10. Hoe wordt dit privacy statement bijgehouden?

Per 29 juni 2018 vervangt dit privacy statement ons voorgaande statement. Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op onze websites, waarna het direct in werking treedt.